Brak zainstalowanej wtyczki FLASH.
Aby pobrać najnowszą wersję Adobe Flash Player kliknij link: Pobierz wtyczkę

Świadectwa energetyczne

Kontakt w sprawie świadectw: michal@kursadowicz.pl, gsm 608410374 - Michał Kursadowicz

 

Sporządzamy świadectwa energetyczne dla wszystkich rodzajów lokali i budynków. Świadectwa energetyczne wykonywane są zgodnie z metodyką określoną przez Ministerstwo Infrastruktury, a jego sporządzenie poprzedzone jest każdorazowo wizją lokalną lokalu/budynku. Naszym celem jest dostarczanie usług certyfikacji energetycznej budynków o najwyższej jakości. Najważniejsze dla nas jest zadowolenie i satysfakcja klienta. Największą zaletą świadczonych przez nas usług jest indywidualne podejście do każdego zlecenia, oraz dopasowywanie się w pełni do nietypowych wymagań i oczekiwań naszych klientów. Wybierając nas otrzymają Państwo gwarancję fachowości, jakości i terminowości wykonywanych usług.

 

Co to jest świadectwo energetyczne (certyfikat energetyczny)?

Certyfikat energetyczny pełni zasadniczą rolę w systemie oceny charakterystyki energetycznej budynku. Jest dokumentem określającym jakość budynku czy mieszkania z punktu widzenia zużycia energii. Z zużycia energii wynikają ponoszone z miesiąca na miesiąc i z roku na rok koszty. Certyfikacja ma na celu zmniejszenie wydatków na eksploatację budynków, a w dłuższej perspektywie wpłynie na globalne zmniejszenie zużycia energii, tym samym na ograniczenie emisji gazów cieplarnianych.

 

 

Czy każdy budynek musi mieć świadectwo energetyczne?

W świetle przepisów Dyrektywy 2002/91/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 16 grudnia 2002 r. w sprawie charakterystyki energetycznej budynków oraz przepisów ustawy z dnia 19 września 2007 r. o zmianie ustawy - Prawo budowlane (Dz.U Nr 191, poz. 1373), które w omawianym zakresie wejdą w życie z dniem 1 stycznia 2009 r., certyfikat energetyczny powinien posiadać każdy budynek zarówno nowy, jak i istniejący.

Powyższe wynika jednoznacznie z art. 5 ust. 3 ww. ustawy, zgodnie z którym dla każdego budynku oddawanego do użytkowania oraz budynku podlegającego zbyciu lub wynajmowi powinna być ustalona, w formie świadectwa, jego charakterystyka energetyczna, określająca wielkość energii wyrażoną w kWh/m2/rok niezbędnej do zaspokojenia różnych potrzeb związanych z użytkowaniem budynku.

Wyjątek od określonej zasady wynika z art. 5 ust. 7 ww. ustawy, zgodnie z którym świadectwa charakterystyki energetycznej budynku nie sporządza się dla budynków:
1) podlegających ochronie na podstawie przepisów o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami,
2) używanych jako miejsca kultu i do działalności religijnej,
3) przeznaczonych do użytkowania w czasie nie dłuższym niż 2 lata,
4) niemieszkalnych służących gospodarce rolnej,
5) przemysłowych i gospodarczych o zapotrzebowaniu na energię nie większym niż 50 kWh/m2/rok,
6) mieszkalnych przeznaczonych do użytkowania nie dłużej niż 4 miesiące w roku,
7) wolno stojących o powierzchni użytkowej poniżej 50 m2.

W świetle powyższego sporządzenia świadectwa charakterystyki energetycznej wymagają wszystkie budynki nowe i istniejące (w tym budynki przeznaczone na wynajem) z wyjątkiem budynków wymienionych powyżej w pkt 1-7.

Wykonujemy:

Świadectwa Energetyczne

  • lokali mieszkalnych;
  • budynków jednorodzinnych;
  • budynków wielorodzinnych;
  • budynków usługowych;
  • budynków przemysłowych

 

Charakterystyki Energetyczne

  • potrzebne na etapie projektowania.

Wyżej wymienione usługi wykonywane są na podstawie kompletnej dokumentacji technicznej budynku/lokalu oraz wizji lokalnej stwierdzającej zgodność dokumentacji ze stanem rzeczywistym. W przypadku braku dokumentacji technicznej wykonujemy inwentaryzację budynku, jednocześnie zleceniodawca zobowiązany jest do udzielenia podstawowych informacji o przeznaczeniu budynku, zmianach ocenianego budynku w odniesieniu do dokumentacji technicznej, podaniu informacji o instalacjach wewnętrznych (ogrzewanie, ciepła woda użytkowa, wentylacja, klimatyzacja i oświetlenie).

Koszt wykonania świadectwa energetycznego ustalany jest indywidualnie dla każdego obiektu. Jego wysokość jest zależna od wielkości budynku, stopnia złożoności bryły budynku/lokalu., zgodności dokumentacji technicznej ze stanem faktycznym oraz od konieczności wykonania inwentaryzacji.

Zapraszamy do współpracy biura architektoniczno- projektowe, biura nieruchomości, biura notarialne, wspólnoty i spółdzielnie mieszkaniowe. Wystawiamy faktury VAT.

ikona Usługi Ogólnobudowlane i Transportowe Leszek Kursadowicz Szczecinek - ogrodzenia betonowe, usługi budowlane,
galanteria betonowa świadectwa energetyczne,kosztorysy budowlane, projekty budowlane.
strona główna | O firmie | oferta | baza wiedzy | realizacje | Kontakt
Realizacja: Dpl Agency - Projektowanie Stron Internetowych